Trường THCS MẠC ĐĨNH CHI

Số 66 Phó Đức Chính – Trúc Bạch – Ba Đình Hà Nội
438294197
c2macdinhchi-bd@hanoiedu.vn