Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 82
Tháng 09 : 4.847
Năm 2022 : 617.277
Văn bản liên quan

 Nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, kỹ năng về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận. Hướng dẫn, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho các trường học chỉ số hiệu quả năng lượng, ứng dụng các trang thiết bị có hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng trong quản lý, vận hành đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; phổ biến, nhân rộng các mô hình điển hình tiết kiệm năng lượng ứng dụng hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 triển khai Chương trình góp phần chuyển đổi thị trường về hiệu suất năng lượng, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đánh giá tình hình sử dụng năng lượng, kiểm toán năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng, mô phỏng năng lượng, phổ biến phương pháp và công cụ dự báo nhu cầu năng lượng, định mức tiêu hao năng lượng, phát triển cơ sở sử dụng năng lượng xanh theo tiêu chí của Thành phố.

Ngày ban hành:
20/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Ba Đình năm 2022, Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi quận Ba Đình năm học 2021 – 2022; Đoàn Thanh niên phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo quận Ba Đình xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ quận Ba Đình năm 2022

Ngày ban hành:
05/03/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Quyết định số 4969/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch phát triển Công tác xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số 152/VP-UBND ngày 06/01/2022 của UBND Thành phố về việc thực hiện Quyết định số 4969/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Kế hoạch số 158/KH-SGDĐT ngày 20/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc phát triển Công tác xã hội ngành Giáo dục và Đào tạo
thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025;

Ngày ban hành:
27/02/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 29/12/202 của UBND Thành phố và về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa  giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-SGDĐT ngày 17/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Tuyên truyền, PBGDPL của Ngành giáo dục Hà Nội năm 2022; Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND quận Ba Đình về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022;

 Phòng GDĐT quận Ba Đình xây dựng Kế hoạch PBGDPL của Ngành giáo dục Ba Đình năm 2022, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
08/02/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới