Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 96
Tháng 12 : 1.427
Năm 2022 : 661.796
Văn bản liên quan

Căn cứ Công văn số 944/SGDĐT-QLT, ngày 12/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023; để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu tuyển sinh và tiến độ theo lịch của Sở GDĐT Hà Nội phục vụ Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, Phòng GDĐT quận xây dựng lịch làm việc Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 của quận Ba Đình

Ngày ban hành:
26/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nội dung đề kiểm tra được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề kiểm tra, đáp ứng theo yêu cầu cần đạt của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông. Hình thức, cấu trúc đề kiểm tra (tự luận, trắc nghiệm, trắc nghiệm kết hợp tự luận, tỷ lệ các mức độ câu hỏi, …) do Hiệu trưởng quyết định sau khi bàn bạc, thống nhất với Tổ chuyên môn, đảm bảo được đánh giá, phân loại học sinh theo quy định của Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT , Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT và theo quy chế kiểm tra đánh giá của nhà trường.

Chủ động tăng cường khảo sát theo kế hoạch của nhà trường, rèn kỹ năng làm bài cho học sinh, Phòng GDĐT quận tổ chức kiểm tra khảo sát cho học sinh lớp 9 vào cuối tháng 4/2022

Ngày ban hành:
20/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 Nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, kỹ năng về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận. Hướng dẫn, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho các trường học chỉ số hiệu quả năng lượng, ứng dụng các trang thiết bị có hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng trong quản lý, vận hành đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; phổ biến, nhân rộng các mô hình điển hình tiết kiệm năng lượng ứng dụng hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 triển khai Chương trình góp phần chuyển đổi thị trường về hiệu suất năng lượng, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đánh giá tình hình sử dụng năng lượng, kiểm toán năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng, mô phỏng năng lượng, phổ biến phương pháp và công cụ dự báo nhu cầu năng lượng, định mức tiêu hao năng lượng, phát triển cơ sở sử dụng năng lượng xanh theo tiêu chí của Thành phố.

Ngày ban hành:
20/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Ba Đình năm 2022, Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi quận Ba Đình năm học 2021 – 2022; Đoàn Thanh niên phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo quận Ba Đình xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ quận Ba Đình năm 2022

Ngày ban hành:
05/03/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Quyết định số 4969/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch phát triển Công tác xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số 152/VP-UBND ngày 06/01/2022 của UBND Thành phố về việc thực hiện Quyết định số 4969/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Kế hoạch số 158/KH-SGDĐT ngày 20/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc phát triển Công tác xã hội ngành Giáo dục và Đào tạo
thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025;

Ngày ban hành:
27/02/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới