Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 84
Tháng 12 : 1.415
Năm 2022 : 661.784
Văn bản liên quan

Năm học 2022-2023, các cơ sở giáo dục trung học tiếp tục thực hiện đồng thời Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chương trình GDPT 2018) đối với lớp 6, lớp 7, lớp 10 và Chương trình giáo
dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chương trình GDPT 2006) đối với các lớp còn lại. Để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các Sở GDĐT thực hiện triển khai thực hiện một số nội dung sau:
 

Ngày ban hành:
26/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Công văn số 944/SGDĐT-QLT, ngày 12/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023; để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu tuyển sinh và tiến độ theo lịch của Sở GDĐT Hà Nội phục vụ Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, Phòng GDĐT quận xây dựng lịch làm việc Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 của quận Ba Đình

Ngày ban hành:
26/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nội dung đề kiểm tra được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề kiểm tra, đáp ứng theo yêu cầu cần đạt của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông. Hình thức, cấu trúc đề kiểm tra (tự luận, trắc nghiệm, trắc nghiệm kết hợp tự luận, tỷ lệ các mức độ câu hỏi, …) do Hiệu trưởng quyết định sau khi bàn bạc, thống nhất với Tổ chuyên môn, đảm bảo được đánh giá, phân loại học sinh theo quy định của Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT , Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT và theo quy chế kiểm tra đánh giá của nhà trường.

Chủ động tăng cường khảo sát theo kế hoạch của nhà trường, rèn kỹ năng làm bài cho học sinh, Phòng GDĐT quận tổ chức kiểm tra khảo sát cho học sinh lớp 9 vào cuối tháng 4/2022

Ngày ban hành:
20/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 Nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, kỹ năng về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận. Hướng dẫn, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho các trường học chỉ số hiệu quả năng lượng, ứng dụng các trang thiết bị có hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng trong quản lý, vận hành đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; phổ biến, nhân rộng các mô hình điển hình tiết kiệm năng lượng ứng dụng hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 triển khai Chương trình góp phần chuyển đổi thị trường về hiệu suất năng lượng, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đánh giá tình hình sử dụng năng lượng, kiểm toán năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng, mô phỏng năng lượng, phổ biến phương pháp và công cụ dự báo nhu cầu năng lượng, định mức tiêu hao năng lượng, phát triển cơ sở sử dụng năng lượng xanh theo tiêu chí của Thành phố.

Ngày ban hành:
20/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Theo hướng dẫn, việc tiêm chủng diễn ra ngay khi tiếp nhận vaccine và tùy theo tiến độ cung ứng của Bộ Y tế. Dự kiến bắt đầu tiêm chủng vào quý II năm 2022.Đối tượng tiêm chủng là toàn bộ trẻ em đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi (bao gồm trẻ đi học tại các trường đóng trên địa bàn quận và trẻ không đi học sinh sống tại địa phương) có chỉ định sử dụng vaccine của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Cách tính tuổi: trẻ có độ tuổi đủ sinh nhật tính đến ngày triển khai tiêm. 

Số đối tượng dự kiến: khoảng 20.894 trẻ. Bao gồm:

- Trẻ thuộc khối mẫu giáo: 900 đối tượng.

- Trẻ em thuộc khối tiểu học (năm học 2021-2022): 15.387 đối tượng 

- Trẻ em thuộc khối THCS (năm học 2021-2022): 4.380 đối tượng.

- Trẻ em trong độ tuổi từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, không đi học nhưng sinh sống trên địa bàn quận: 227 đối tượng.

Ngày ban hành:
20/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hiện nay, tỷ lệ tiêm chủng phòng bệnh COVID-19 đã đạt tỷ lệ bao phủ cao trên phạm vi toàn quốc, tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong có liên quan đến COVID-19 liên tục giảm sâu, phần lớn các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 không có biểu hiện triệu chứng, triệu chứng nhẹ. Dịch bệnh COVID-19 hiện vẫn đang được kiểm soát trên cả nước. Thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 nhằm hài hòa giữa việc phát triển kinh tế - xã hội và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tổ chức thực hiện các nội dung dưới đây về điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19, các biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần.

Ngày ban hành:
18/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới