Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Tháng 12 : 2.680
Năm 2021 : 82.828
Văn bản liên quan

Sở GĐ & ĐT Hà Nội gửi các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Sở  về việc hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 và tăng cường thực thi pháp luật. Việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm tiếp tục tăng cường, nâng cao nhận thức của toàn ngành về mục đích, ý nghĩa, khẳng định vị trí, vai trò của Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả  công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, phổ  biến các chủ  trương, văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, tập trung các văn bản mới được Quốc hội thông qua trong năm 2021 và các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của từng đối tượng trong ngành.Hưo

Ngày ban hành:
22/10/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận yêu cầu ngành Giáo dục- Đào tạo phối hợp cùng nhà trường kịp thời nắm bắt thông tin phản ánh việc tổ chức dạy và học trực tuyến, quản lý chặt chẽ, kiểm soát việc dạy và học của giáo viên, học sinh đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra các vấn đề về mất an toàn trong dạy học trực tuyến.

Ngày ban hành:
22/10/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh về ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong trường học để mỗi học sinh vừa là người có ý thức bảo vệ môi trường, vừa là một tuyên truyền viên tích cực vận động gia đình, người thân và xã hội chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh phong trào học sinh Quận Ba Đình thực hiện văn minh đô thị, chung tay làm sạch môi trường.

Ngày ban hành:
20/10/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới