Công thức phép vị tự hay nhất | Bài tập có lời giải Toán 11

Công thức phép vị tự là một trong những điểm Phép vị tự trong hình học phẳng khó trong chương trình toán 11. bài viết mang đến kiến thức lý thuyết cơ bản nhất về phép vị tự và các dạng bài tập từ căn bản đến nâng cao thường gặp trong đề thi trung học phổ thông như: xác định phép vị…

Công thức phép vị tự hay nhất | Bài tập có lời giải Toán 11

Công thức phép vị tự là một trong những điểm Phép vị tự trong hình học phẳng khó trong chương trình toán 11. bài viết mang đến kiến thức lý thuyết cơ bản nhất về phép vị tự và các dạng bài tập từ căn bản đến nâng cao thường gặp trong đề thi trung học phổ thông như: xác định phép vị…

Công thức tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng trong không gian

Công thức tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng trong không gian

Trong hình học không gian Oxyz, ta có nhiều cách để tính được công thức tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. mặc dù vậy, nếu như đề cho biết tọa độ 1 điểm và phương trình 1 mặt phẳng thì ta nên sử dụng công thức dưới đây sẽ cho kết quả nhanh và chuẩn xác. Định nghĩa khoảng cách từ điểm…

Công thức tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng trong không gian

Công thức tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng trong không gian

Trong hình học không gian Oxyz, ta có nhiều cách để tính được công thức tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. mặc dù vậy, nếu như đề cho biết tọa độ 1 điểm và phương trình 1 mặt phẳng thì ta nên sử dụng công thức dưới đây sẽ cho kết quả nhanh và chuẩn xác. Định nghĩa khoảng cách từ điểm…

Công thức suất điện động và điện trở nguồn điện | Vật lý 11

Công thức suất điện động và điện trở nguồn điện | Vật lý 11

Công thức suất điện động là một trong các loại bí quyết Vật lý cần thiết. Chúng thường bắt gặp trong các đề thi, đề kiểm gia giữa giờ trong chương trình học Vật lý lớp 11 và cả thi Đại Học. Và để giúp cho bạn đọc một lần nữa hiểu rõ lại, nắm chắc kiến thức ảnh hưởng đến “suất điện…