Công thức tổng quát của Ankadien: Tính chất hoá học, điều chế, ứng dụng

Công thức tổng quát của Ankadien mang phản ứng bất chợt đã tạo ra phổ quát hợp chất mang tính đàn hồi cao như cao su và sở hữu rộng rãi ứng dụng ở nhiều ngành trong đời sống. Vậy Ankadien là gì? Hợp chất này với Tính chất hóa học của Ankadien và cách thức điều chế như thế nào? những em hãy cùng Marathon Education Tìm hiểu chi tiết hơn về những lý thuyết này qua nội dung sau đây.

Công thức tổng quát của Ankadien

Công thức tổng quát của Ankadien là CnH2n-2 (với n≥ 3)

Đặc điểm cấu tạo của Ankadien

Ankadien được khái niệm là hidrocacbon mạch hở, ko no. Trong phân tử hợp chất này mang cất hai kết liên đôi và với công thức tổng quát là CnH2n-2 (với n≥ 3).

Ví dụ:

CH2 = C = CH2: propadien

CH2 – C = CH – CH3: buta -1,2 – dien

CH2 = CH – CH = CH2: buta -1,3 – dien

Công thức tổng quát của ankadien của Ankađien liên hợp: CnH2n-2 (với n≥ 4).

Phương pháp gọi tên Danh pháp Ankadien công thức tổng quát của ankadien như sau: số chỉ vị trí nhánh – tên nhánh + tên mạch chính + a – số chỉ vị trí nối đôi – dien

Tìm hiểu phân loại ankadien. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Phân loại công thức tổng quát của Ankadien

Dựa vào vị trí liên kết đôi, những em sở hữu thể chia công thức tổng quát của Ankadien thành 3 loại:

 • Ankadien mang 2 liên kết đôi ngay cạnh nhau: CH2 = C = CH2.
 • Ankađien liên hợp (có liên kết đôi cách thức nhau bởi một liên kết đơn): CH2 = CH – CH = CH2.
 • Ankadien  2 liên kết đôi cách thức nhau từ 2 kết liên đơn trở lên: CH2 = CH – CH2 – CH = CH2.

Danh pháp Ankadien

a. Tên thông thường: Thay đuôi -an bằng đuôi -adien

Ví dụ:

CH2 = CH – CH = CH2 : butađien.

CH2 = C(CH3) – CH = CH2 : isopren.

b. Tên thay thế

Số chỉ vị trí nhánh – tên nhánh + Tên mạch chính + a + số chỉ vị trí nối đôi + dien.

Ví dụ: Từ C5H8 Viết các đồng phân cấu tạo ankadien có khả năng có và gọi tên

Tham Khảo Thêm:  Tổng hợp 5+ đề thi học kì 1 Hóa 9 Đà Nẵng kèm đáp án

CH2 = C = CH – CH2 – CH3 : penta-1,2-dien

CH2 = CH – CH = CH – CH3: penta-1,3-dien

CH2 = CH – CH2 – CH = CH2: penta-1,4-dien

Tính chất vật lý của Ankadien

Butađien là chất khí, isopren là chất lỏng (nhiệt độ sôi = 34oC). Cả 2 chất đều không tan nội địatuy nhiên tan trong một số dung môi hữu cơ như: rượu, ete.

Tính chất hóa học của Ankadien

Tương tự anken, buta-1,3-đien có khả năng tham gia phản ứng cộng với hidro (khi có xúc tác niken), halogen và hidro halogenua. tùy thuộc theo điều kiện, giận dữ sẽ xuất hiện tại một trong hai liên kết đôi (cộng 1,2) hoặc cộng vào hai đầu ngoài của hai liên kết đôi (cộng 1,4) hoặc cộng cùng lúc đó vào hai liên kết đôi.

Cộng hidro

CH2=CH – CH=CH2 + 2H2 → CH3 – CH2 – CH2 – CH3 (Ni, nhiệt độ)

Cộng brom

Ankadien có thể cộng 1.2 ở điều kiện nhiệt độ -80oC và cộng 1.4 ở điều kiện 40oC.

 • Cộng 1.2:

CH2=CH – CH=CH2 + Br2 (dd) → CH2=CH-CHBr-CH2Br (-80 độ C)

 • Cộng 1.4:

CH2=CH-CH=CH2 + Br2 (dd) → CH2Br – CH=CH-CH2Br (40 độ C)

 • Cộng cùng lúc đó vào 2 liên kết nối đôi:

CH2=CH – CH = CH2 + 2Br2 (dd) → CH2Br – CHBr – CHBr – CH2Br

Cộng hidro halogen

 • Cộng 1.2:

CH2 = CH – CH = CH2 = HBr → CH2 = CH – CHBr – CH3 (-80 độ C)

 • Cộng 1.4:

CH2 = CH – CH = CH2 + HBr → CH3 – CH = CH – CH2Br (40 độ C)

(sản phẩm chính)

Phản ứng trùng hợp của halogen

Khi có mặt kim loại natri hoặc các chất xúc tác, buta-1.3- đien sẽ tham gia phản ứng trùng hợp, chủ yếu theo kiểu 1,4:

nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n (polobutaddien) Điều kiện: Nhiệt độ, p, xúc tác.

Phản ứng oxi hóa halogen

Trong tính chất hóa học của Ankadien, bức xúc oxi hóa halogen cũng là một tính chất quan trọng, bao gồm: bức xúc oxi hóa hoàn toàn và phản ứng oxi hóa không hoàn toàn.

 • Phản ứng oxi hóa hoàn toàn

Ví dụ: 2C4H6 + 11O2 → 8CO2 + 6H2O (nhiệt độ)

 • phản ứng oxi hóa không hoàn toàn.

Tương tự anken, Buta-1,3-đien và isopren cũng làm mất màu dung dịch kali pemanganat KMnO4.

Tham Khảo Thêm:  Na2SO4 có kết tủa không và kết tủa màu gì? Cách điều chế

Cách điều chế Ankadien

Có hai công thức điều chế công thức tổng quát của Ankadien trọng điểmđó là:

Cách điều chế ankadien. (Ảnh: Sưu tầm Internet)Cách điều chế ankadien. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Xem thêm: Công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp hay & chi tiết

 • Điều chế buta-1,3-đien từ butan hoặc butilen theo phương trình:

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 → CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 (nhiệt độ, xúc tác)

 • Điều chế isopren bằng việc tách hidro của isopentan theo phương trình:

CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3 → CH2 = C (CH3) – CH = CH2 + 2H2 (xúc tác, nhiệt độ)

Ứng dụng công thức tổng quát của Ankadien trong đời sống

Các công thức tổng quát của Ankađien liên hợp là như buta-1,3dien CH2=CH-CH=CH2 và isopren CH2=C(CH3)-CH=CH2 có nhiều ứng dụng thực tế. Nhờ bức xúc trùng hợp đặc trưng, hai hợp chất này có thể điều chế ra polibutadien hoặc pollosopren là những chất có tính đàn hồi cao, được dùng để sản xuất cao su như cao su buna, cao su isopren… Cao su buna được sử dụng trong việc làm lốp xe, nhựa trám thuyền.

Nhận biết tính chất hóa học của Ankadien

Thuốc thử là dung dịch Brom hoặc dung dịch KMnO4. Hiện tượng là dung dịch bị mất màu (hoặc nhạt màu)

Bài tập công thức tổng quát của ankadien SGK Hóa học 11

Những bài tập Hoá Học 11 phía dưới sẽ giúp ích cho bạn đọc nắm chắc lý thuyết và ôn tập sâu kiến thức về công thức tổng quát của Ankadien thông qua những hướng dẫn giải bài tập bằng các phương pháp giải hay, ngắn gọn nhất.

Giải bài tập Hóa học 11 về ankadien. (Ảnh: Sưu tầm Internet)Giải bài tập Hóa học 11 về ankadien. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Giải bài 1 trang 135 SGK Hóa 11

Thế nào là ankađien, Ankađien liên hợp? Viết công thức cấu tạo và gọi tên các Ankađien liên hợp có công thức phân tử C4H6, C5H8

Gợi ý đáp án:

Định nghĩa :

 • Ankađien là hiđrocacbon mạch hở có hai liên kết đôi C=C trong phân tử.

 • Ankađien có hai liên kết đôi cách nhau 1 liên kết đơn còn được nhắc đên là Ankađien liên hợp.

Giải bài 1 SGK Hóa 11 trang 135. (Ảnh: Sưu tầm Internet)Giải bài 1 SGK Hóa 11 trang 135. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Tham Khảo Thêm:  [THÍ NGHIỆM] AgNO3 có kết tủa không? AgNO3 + HNO3 có kết tủa không?

Giải bài 2 SGK Hóa 11 trang 135

Viết phương trình hóa học ( ở dạng công thức cấu tạo) của các bức xúc xảy ra khi:

a. Isopren tác dụng với hidro (xúc tác Ni)

b. Isopren tác dụng với brom trong (trong CCl4) Các chất được thu thập theo tỉ lệ số mol 1 : 1 tạo ra sản phẩm theo kiểu cộng 1, 4.

c. Trùng hợp isopren theo kiểu 1,4.

Gợi ý đáp án:

Giải bài 2 SGK Hóa 11 trang 135. (Ảnh: Sưu tầm Internet)Giải bài 2 SGK Hóa 11 trang 135. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Giải bài 3 SGK trang 135 Hóa 11

Oxi hóa hoàn toàn 0,680 gam ankađien X thu được 1,120 lít CO2 (đktc)

a. Tìm bí quyết phân tử của X

b. Tìm bí quyết cấu tạo có khả năng có của X

Gợi ý đáp án:

a. Gọi CTPT của ankađien X là CnH2n-2 (n ≥ 3)

nCO2 = 1.12/ 22.4 = 0.05mol

CnH(2n-2) + (3n-1)/2 x O2 → NCO2 + (n-1)H2O

Theo PT: (14n-2) g n mol

Theo đề bài: 0.68 0.05mol

⇒ (14n-2).0,05 = 0,68.n ⇒ n = 5 ⇒ CTPT X: C5H8

b. CTCT có thể có của X là:

CH2=C=CH-CH2-CH3

CH2=CH-CH=CH-CH3

CH2=CH-CH2-CH=CH2

CH3-CH=C=CH-CH3

CH2= C(CH)-CH = CH2

Giải bài 4 trang 135 Hóa 11 SGK

Khi cho buta-1,3-đien tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao, có Ni làm xúc tác, có thể thu được

A. Butan ; B. Isobutan ; C. Isobutilen ; D. Pentan

Lời giải: Đáp án A

PTHH: CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 → CH3-CH2-CH2-CH3 (Ni, nhiệt độ)

Giải bài 5 Hóa 11 SGK trang 136

Hợp chất nào sau đây cộng hợp heading 2 hình thành isopentan?

Giải bài 5 Hóa 11 SGK trang 136. (Ảnh: Sưu tầm Internet)Giải bài 5 Hóa 11 SGK trang 136. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Gợi ý đáp án: Đáp án B

PTHH:

CH2=CH-C(CH3)=CH2 + 2H2 → CH3-CH2-CH(CH3)-CH3 (Ni, nhiệt độ)

Kết luận

Trên đây là những kiến thức căn bản và mấu chốt công thức tổng quát của ankadien, bao gồm: Ankadien là gì, phân loại, Tính chất hóa học của Ankadien, điều chế và phần mềm của chúng. Chúng tôi chúc Bạn có thể vận dụng tốt những kiến thức thú vị này trong những bài tập thực hành môn Hóa học cũng giống như thực tiễn đời sống. Truy cập Thcsmacdinhchi.edu.vn để không bỏ lỡ những nội dung bổ ích khác về môn Hóa học nhé!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *