BaCl2 kết tủa màu gì? Có tan trong nước không?

BaCl2 kết tủa màu gì và có tan trong nước không? Hôm nay, THCS Mạc Đĩnh Chi sẽ đem đến cho các bạn học sinh bài viết tham khảo về muối BaCl2 có tên gọi là Bari clorua là một muối tan. Liệu BaCl2 có những phản ứng hóa học gì, bari clorua có kết tủa không hoặc bạn cũng có thể tham khảo thêm về K2SO4 có kết tủa không để hiểu thêm nhé!

BaCl2 kết tủa màu gì
BaCl2 kết tủa màu gì?

BaCl2 là chất gì?

Bari clorua là hợp chất vô cơ có công thức BaClcó màu trắng, đốt cho ngọn lửa màu xanh lá cây sáng.

Có độc tính.

Giống như hầu hết các muối bari khác, BaCl2 tan tốt trong nước

BaCl2 kết tủa màu gì?
BaCl2 kết tủa màu gì?

BaCl2 cũng hút ẩm, được sử dụng hạn chế trong phòng thí nghiệm và công nghiệp. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về Ag2CO3 kết tủa màu gì để biết thêm về các kiến thức hóa học liên quan khác nhé!

BaCl2 có kết tủa không?

Xuất hiện kết tủa trắng khi cho vào dung dịch vài giọt H2SO4

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

Hay khi cho BaCl2 phản ứng với dung dịch MgSO4 cũng tạo kết tủa trắng

BaCl2 + MgSO4 → MnCl2 + BaSO4

=> Muối BaSO4 sinh ra kết tủa trắng, không tan trong axit.

BaCl2 kết tủa màu gì?
BaCl2 kết tủa màu gì?

Tính chất hóa học của BaCl2

BaCl2 là muối nên mang phẩm chất hóa học một muối.

a) BaCl2 + Muối → 2 muối mới

BaCl2+ AgNO3 → Ba(NO3)2 + AgCl ↓

(Kết tủa trắng)

Tham Khảo Thêm:  BaHCO32 có kết tủa không? Giải đáp chi tiết

b) BaCl2 + Axit → Muối mới + Axit mới

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

(Kết tủa trắng)

BaCl2 kết tủa màu gì?
BaCl2 kết tủa màu gì?

Điều chế muối Bari clorua

CaCl2 + BaS → BaCl2 + CaS

CaCl2 + Ba(HCO3)2 → BaCl2 + CaCO3 + H2O + CO2

Ba(OH)2 + HCl → BaCl2 + H2O

BaCl2 kết tủa màu gì?
BaCl2 kết tủa màu gì?

Bạn cũng có thể tham khảo thêm về AgNO3 có kết tủa không

Ứng dụng của Bari Clorua BaCl2

BaCl2 được dùng để kiểm duyệt sự hiện diện của ion sunfat

hay được sử dụng trong tinh chế dung dịch nước muối trong các nhà máy clorua caustic hay trong sản xuất muối giải quyết nhiệt, thép, cũng giống như trong sản xuất bột màu và các kiểu muối bari khác.

Nguyên liệu tạo màu xanh lá cây sáng cho pháo bôngtuy nhiên, BaCl2 hạn chế được phần mềm do độc tính của mình.

Nguyên liệu trong sản xuất thuốc trừ sâu và thuốc diệt chuột.

Giải quyết nước giúp loại bỏ CaSO4 nội địa nồi hơi.

BaCl2 kết tủa màu gì?
BaCl2 kết tủa màu gì?

Câu hỏi vận dụng liên quan cho câu hỏi BaCl2 kết tủa màu gì?

Câu 1. dùng hóa chất nào để biết được HCl và H2SO4

A. NaOH

B. BaCl2

C. Fe

D. CaO

Xem đáp án

Đáp án B

Hóa chất có thể dùng để nhận bết 2 axit HCl và H2SO4: BaCl2

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

Hiện tượng xuất hiện sau giận dữ BaCl2 tác dụng H2SO4xuất hiện kết tủa màu trắng của BaSO4

 

Câu 2. Cặp chất nào sau đây không tồn tại trong một dung dịch?

A. NaCl và CuSO4

Tham Khảo Thêm:  Na2SO4 có kết tủa không và kết tủa màu gì? Cách điều chế

B. Na2CO3 và BaCl2

C. NaNO3 và MgCl2

D. MgCl2 và BaCl2

Xem đáp án

Đáp án B

Cặp chất A không phản ứng với nhau nên có khả năng cùng hiện hữu trong một dung dịch

Cặp chất B phản ứng với nhau tạo BaCO3 và NaCl nên không tồn tại trong 1 dung dịch được

Na2CO3 + BaCl2 → 2NaCl + BaCO3(↓)

Cặp chất C không giận dữ với nhau nên có thể cùng hiện hữu trong một dung dịch

Cặp chất D không phản ứng với nhau nên có khả năng cùng tồn tại trong một dung dịch

 

BaCl2 kết tủa màu gì?
BaCl2 kết tủa màu gì?

 

Câu 3. Cho từ từ 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Na2CO3 0,2M và KHCO3 0,1M vào 100 ml dung dịch HCl 0,2M, khuấy đều phản ứng hoàn toàn mang lại được V ml khí CO2 (đktc). chất lượng của V là:

A. 448,0

B. 268,8

C. 191,2

D. 336,0

Xem đáp án

Đáp án B

Vì cho từ từ muối vào axit lúc đầu axit rất dư nên các chất giận dữ theo phần trăm mol

nNa2CO3 : nNaHCO3 = 0,2 : 0,1 = 2 : 1 = 2x : x

CO32- + 2H+ → CO2 + H2O

HCO3 + H+ →CO2 + H2O

Từ phương trình ta có: nHCl = 2.nCO3 + nHCO3 = 4x + x = 0,02 => x = 0,004 mol

=> nCO2 = nCO3 + nHCO3 = 2x + x = 0,012 mol => V = 0,2688 lít = 268,8 ml

Câu 4. Hãy sử dụng một hóa chất để biết được 5 lọ hóa chất bị mất nhãn đựng các dung dịch sau:

K2CO3, (NH4)2SO4, MgSO4, Al2(SO4)2, FeCl3

Tham Khảo Thêm:  [Chuẩn Xác] Ag2CO3 kết tủa màu gì? Có tan trong nước không?

A. AgNO3

B. BaCl2

C. HCl

D. NaOH

Xem đáp án

Đáp án D

Trích mẫu thử, đánh số thứ tự từ 1 đến 5, sau đấy nhỏ dd NaOH vào 5 mẫu thử.

hoàn cảnh xuất hiện khí mùi khai bay ra thì chất ban đầu là (NH4)2SO4

2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O

trường hợp xuất hiện kết tủa trắng, chất ban đầu là MgSO4:

MgSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Mg(OH)2

Phản ứng cho ra kết tủa keo trắng, tan dần trong dung dịch kiềm dư thì chất ban đầu là Al2(SO4)3

6NaOH + Al2(SO4)3 → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O

trường hợp xảy ra kết tủa nâu đỏ, chất ban đầu là FeCl3:

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

Trường hợp vẫn chưa có hiện tượng gì xảy ra là K2CO3.BaCl2 kết tủa màu gì?

BaCl2 kết tủa màu gì?

Tổng kết

Và vậy là THCS Mạc Đĩnh Chi đã giới thiệu tới các bạn tài liệu nhằm giúp bạn đọc giải đáp thắc mắc BaCl2 có kết tủa không? Hy vọng qua bài viết này các chúng ta có thể học tập tốt hơn môn Hóa học, chúc các bạn học tốt

Xem thêm về các kiến thức liên quan

Na2SO4 có kết tủa không

AgCl kết tủa màu gì

AgBr kết tủa màu gì

AgF có kết tủa không

BaHCO32 có kết tủa không

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *